Bilden är tagen av underbara Mari från marifoto.se

söndag 31 juli 2011

Leva som buddist


Sedan jag var sexton år har jag levt efter buddistisk etik, men än idag är det många som frågar mig vad det egentligen innebär. "Vad tror man på?" " Vilka regler lever du efter?"

 Ibland är frågorna lätta, ibland svåra, men de är alltid välkomna! Jag gillar när människor vågar vädra sin nyfikenhet och är ärlig med sina funderingar. Dessutom lär jag mig mer och mer om mig själv och mitt sätt att leva ju mer jag definierar det för andra. Men ibland kan det vara väldigt svårt att förklara. Buddismen är en filosofi likväl som en religion, vilket leder till att det kan bli en del tankevurpor på vägen. Sedan får man inte glömma att buddismen är sprungen ur ett österländskt perspektiv på världen och den skiljer sig mycket från den västerländska världsbilden. Till råga på allt finns det en uppsjö olika skolor inom buddismen, precis som det finns inom kristendomen, och lärorna skiljer sig åt mellan de olika skolorna. Puh..

Det finns dock en del gemensamma drag mellan de olika skolorna och alla av dem följer Buddhas ord. Så när jag ska förklara hus jag lever som buddist brukar jag ibland använda mig av följande text, (som tro, det eller ej kommer från wikipedia!)

Buddhistisk etik

Etiken i buddhismen skiljer sig nämnvärt från den i de abrahamitiska religionerna (kristendom, judendom och islam) då dess mål är att ge levnadsråd till människor. Detta för att de ska kunna generera så bra karma som möjligt. Det är alltså inte fråga om rätt eller fel, snarare om konstruktiva eller destruktiva handlingar - de som leder till lycka och de som leder till det motsatta. Dessa råd är också självpåtagna och praktiseras endast av dem som åtagit sig att göra det, för sitt eget och alla levande varelsers bästa.

De fem vanligaste föreskrifterna (reglerna) är :
  1. Att inte döda - utan värna allt liv
  2. Att inte ta det som inte är givet - utan respektera andras ting
  3. Att inte ägna sig åt olämplig sexualitet - utan vara omtänksam och ansvarsfull
  4. Att inte ljuga - utan att tala sanning
  5. Att inte orsaka att andra människor missbrukar droger, eller själv missbruka dem - utan hålla sinnet klart
Sedan finns även:
  1. Att inte tala om andras fel - utan vara förstående och medkännande
  2. Att inte upphöja sig själv och nervärdera andra - utan övervinna egna brister
  3. Att inte undanhålla andlig och materiell hjälp - utan fritt ge när så behövs
  4. Att inte hänge sig åt vrede - utan vara överseende
  5. Att inte smutskasta de tre juvelerna - utan upprätthålla dem
De fem första är traditionellt avsedda för lekmän men man kan även ta till sig de fem senare, då de som är monaster praktiserar så många som 227 regler. De tio reglernas främsta egenskap är att den som praktiserar dem väl förr eller senare får ett tankeliv fritt från lidande eftersom de handlingar som undviks är de vanligaste orsakerna till lidande. Ett sinne fritt från lidande är ett sinne som har en bättre meditativ förmåga, en bättre förmåga att någon gång uppnå nirvana. Moral på pali heter sila och betyder disciplin. En disciplin är här menat som förmågan att följa övningen som man bestämt sig för att praktisera.
Det skall också noteras att reglerna i grunden inte är dogmatiska, det finns undantag från de flesta, fast det är rekommenderat att så gott som möjligt följa dem då de så gott som alltid leder till det bästa så länge sinnet är fritt från negativa handlingar när reglerna följs.

Jag hoppas att det gav en liten inblick i hur jag ser på livet och hur jag åtminstone försöker leva. Och glöm inte att frågor alltid är välkomna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar